Sirusho – Huh-Hah

Subscribe: https://goo.gl/P8cNqN
Get it now: https://goo.gl/HEz3KY
Listen: https://goo.gl/qHVOUA

Itunes: https://goo.gl/HEz3KY
Spotify: https://goo.gl/qHVOUA
Amazon Music: https://goo.gl/5G9mqJ

Follow Sirusho for updates:
Instagram: https://instagram.com/sirushoofficialFacebook: https://www.facebook.com/sirushomusic
Twitter:https://twitter.com/sirushoofficialLyrics:

Հուհ-Հահ, Հուհ-Հահ

I come from the city of Sun,
My ancestors – Mush u Van
The holy land of the the Ark – called Hayastan
For centuries we have tried
To keep our peace and our pride
Our faith has kept us go on
Through the hardest times

Ով քնած է վեր ելեք,
Ով արթուն է ձի թամբեք,
Թող իմանան եկել ենք մենք:
Եղել ենք, կանք ու կլինենք
Ու թե դժվար պահեր լինեն,
Երգով ու նվագով պիտի հաղթահարենք:

Հուհ-Հահ, Հուհ-Հահ

I bring the beat and the fun
The story has just began
Come to my reality, love and unity
I hear the strings of kanon,
The sound that’s calling me home
The pages of history are my destiny.

Ով քնած է վեր ելեք,
Ով արթուն է ձի թամբեք,
Թող իմանան եկել ենք մենք:
Եղել ենք, կանք ու կլինենք
Ու թե դժվար պահեր լինեն,
Երգով ու նվագով պիտի
Հաղթահարենք:

Copyright (C) 2017 Sirusho Production
Email: [email protected]
Email: [email protected]

Powered by http://www.vydia.com

http://vevo.ly/eLqmRmsirusho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*