instagram-https://www.instagram.com/zaqoyannarek/

facebook-https://www.facebook.com/NAR20.01.2001/

ok-https://ok.ru/profile/564047809936
✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖
Բոլոր հեղինակային իրավունքները պատկանում են իրենց իրավատերերին:
? Եթե հեղինակ եք եւ տարածեք ձեր հեղինակային իրավունքի խախտումը, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ, եւ տեսանյութը կջնջվի 24 ժամվա ընթացքում:
?Mail կապի ➥ [email protected]
✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖
Все авторские права принадлежат их законным владельцам.
? Если вы являетесь автором и распространение ущемляет ваши авторские права просим связаться с нами и видео будет удалено в течении 24 часов.
?Почта для связи ➥ [email protected]
✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖
TO OWNERS & COPYRIGHT HOLDERS:
This channel is created to promote magnificent songs, and as well, producers. This CHANNEL CLAIMS NO RIGHTS OR OWNERSHIP over the contents posted. If you need a song removed on my channel, please e-mail me: ➥[email protected]

super sako

Category:

Music Videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*